Lär känna dig själv och öka din potential


Har din livssitution förändrats drastiskt, inser du att ditt agerande inte leder någonstans, vill du stärka din självkänsla eller vill du slipa dina personliga egenskaper till att bli en bättre förälder, partner eller ledare?

Anledningarna till att välja hälsoterapi kan vara vitt skilda. Oavsett anledning handlar hälsoterapi till stor del om att utforska sitt inre och därmed få insikt om sitt beteende. 

Genom stress- och friskvårdsterapi kan vi titta på olika områden i ditt liv som du vill utveckla, förändra eller förbättra. I samband med egenvård och självutveckling startar du olika processer inom dig. 

Ibland kan vissa beröringspunkter kräva mer omvårdnad än andra och då kan det vara bra att samtala för att hitta förståelse för det som sker.

Inom den terapeutiska delen arbetar jag med ett coachande förhållningsätt men det finns ett större utrymme för att kunna ge guidning, råd och vägledning.

Öka din självkänsla

Självkänsla är den iniskt du har om dig själv och hur du förhåller dig till det, medan självförtroende hänger ihop med dina prestationer och kompetenser.

Ju mer du gillar dig själv desto bättre självkänsla har du.

En liten övning för att stärka sin självkänsla:

Avsluta din dag med att svara på dessa frågor: 
• Vad har jag uppnått idag?
• Vad har varit bra?
• Vad är jag  tacksam över?
• Vad är jag stolt över?


M.E Coach
Maria Eklund


 
Telefon: 070-740 32 52
E-mail: maria@mecoach.se www.mecoach.se
Beteendevetare                                    Certifierad Stress-och Friskvårdsterapeut 
Certifierad Coach                                  Reiki Healer