Samtal för förändring

Genom att coacha stödjer jag dig i din självutveckling.

Det kan vara om hur du ska :

  • Hantera olika livsprocesser.
  • Genomföra en förändring.
  • Nå ett mål.
  • Lösa en uppgift.
  • Hitta strategier för hur du kan ändra ditt beteende i olika situationer.


Coachandet är en stödjande och samarbetesinriktad relation där motivation, handling och mål förtydligas och klargörs.
 

Metod inspirerad av KBT-tekniken

​Som coach arbetar jag med en KBT- inspirerad teknik som utgår från här och nu och framåt. Fokus läggs på dina egna förutsättningar och behov. Du och ingen annan har alltid det egna ansvaret för vad som sker i denna process. Jag fungerar som ett verktyg för att du själv ska hitta och kunna lyfta fram din inre potential och dina egna möjligheter. 

Våga utmana dig själv!

• Hitta verktygen du behöver för att nå
dina mål.


• Ta kontrollen över ditt liv och över vart
du är på väg.


• Öka din självkänsla och känn
motivation och glädje.

 

Tips motivation

• ÖVNING
Hitta 10 saker som gör dig stark. Varje kväll innan du somnar så tala om dem för dig själv. 
Jag är stark därför att jag är...

Genom att  förstärka din självkänsla ändras din självbild och du får en positivare inställning till dig själv.

 

M.E Coach
Maria Eklund


 
Telefon: 070-740 32 52
E-mail: maria@mecoach.se www.mecoach.se
Beteendevetare                                    Certifierad Stress-och Friskvårdsterapeut 
Certifierad Coach                                  Reiki Healer